Goście

AGATA BIELIK-ROBSON

Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz jako profesor Jewish Studies na Wydziale Teologii i Religioznawstwa w University of Nottingham. Zajmuje się współczesną filozofią podmiotu, teorią literatury oraz filozofią religii, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa żydowskiego. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów w językach polskim, niemieckim i angielskim oraz kilka książek, z czego w ostatnim czasie ukazały się m.in. Erros. Mesjański witalizm i filozofia (2012), Jewish Cryptotheologies of Late Modernity: Philosophical Marranos (2014) oraz zbiór esejów współredagowany z Adamem Lipszycem: Judaism in Contemporary Thought. Traces and Influence (2014). W najbliższym czasie ukaże się współredagowany przez nią (wraz z Piotrem Sadzikiem) tom Widma Derridy poświęcony późnej myśli autora Glas. Obecnie pracuje nad nową książką, wstępnie zatytułowaną: Another Finitude. Messianic Vitalism and Philosophy.

 

ANDRZEJ LEDER

Filozof kultury i polityki, psychoterapeuta, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Przez lata (1992-2012) związany z pismem „Res Publica Nowa”. Opublikował szereg prac wyrastających z inspiracji psychoanalitycznych: Nieświadomość jako pustka (2001), Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit (2007) czy Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej (2014), za którą został nominowany do Nagrody Nike. W ubiegłym roku wyszła jego Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, gdzie podejmuje oryginalną próbę zdefiniowania podmiotowości XX wieku.

 

ADAM LIPSZYC

Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, uczy w Collegium Civitas i na Uniwersytecie Muri im. Franza Kafki. W swoich pracach skupia się głównie na śladach teologii żydowskiej w XX-wiecznej filozofii i literaturze, jak również na filozoficznych implikacjach psychoanalizy. W ostatnim czasie wydał m.in. następujące studia: Rewizja procesu Józefiny K. i inne lektury od zera (2011; nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia 2012 w kategorii „Esej”), Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina (2012; Nagroda Literacka Gdynia 2013 w kategorii „Esej”) oraz Czas wiersza. Paul Celan i teologie literackie (2015). Wraz z Agatą Bielik-Robson współredagował tom Judaism in Contemporary Thought. Traces and Influences (2014). Wydawał i tłumaczył na polski m.in. dzieła Gershoma Scholema i Waltera Benjamina.

 

ŁUKASZ MUSIAŁ

Pracuje na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się m. in. eseistyką Ernsta Jüngera, twórczością Franza Kafki, antropologią przemocy oraz kulturowymi aspektami technik czytania i pisania. Opublikował m. in. książkę pt. Kafka. W poszukiwaniu utraconej rzeczywistości (2011; nagroda „Literatury na Świecie”), O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora (2016; nominacja do Literackiej Nagrody Gdynia 2017 w kategorii „Esej”) i Do czego używa się literatury? (2016; książka wydana przez Fundację „Tygodnika Powszechnego” w ramach akcji społecznej „Lekcje czytania”). (Współ)redagował m. in. tom W sprawie Agambena. Konteksty krytyki (2010), zbiór Nienasycenie. Filozofowie o Kafce (2011) oraz Języki przemocy, antologię niemieckojęzycznej refleksji o przemocy (2014). Przetłumaczył m. in. mikropowieść Sturm E. Jüngera (2006), wybrane mikrogramy Roberta Walsera (2013; wspólnie z Małgorzatą Łukasiewicz i Arkadiuszem Żychlińskim) i Czerwonego kapturka braci Grimm (2015).

(LISTA GOŚCI BĘDZIE STOPNIOWO UZUPEŁNIANA)

Reklamy