program

IMIONA_ANOMII_B1_3mm_SPAD - jpeg

IMIONA ANOMII. 

LITERATURA WOBEC DOŚWIADCZENIA STANU WYJĄTKOWEGO

(Konferencja naukowa, Warszawa 11–12 grudnia 2017 r.)

 

11 grudnia 2017 r.

10:00-10:15 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników (Piotr Sadzik)

 

10:15-11:15: Wykład inauguracyjny

Agata Bielik-Robson

Literatura przed Prawem. Benjamin i Derrida o włochatej łapie hagady

 

11:15-11:45 Dyskusja

11:45-12:00 Przerwa kawowa

 

12:00-12:40

Hanna Gosk

Prawo/bezprawie i przemoc/sprawiedliwość. O pewnej powieści z lat 60. XX wieku

Tomasz Wójcik

Anatomia anomii. Opowiadania Stanisława Dygata

 

12:40-13:00 Dyskusja

13:00-14:30 Przerwa obiadowa

 

14:30-15:30

Piotr Sadzik

Nawiasem mówiąc. Język anomii i anomia języka w Pornografii Witolda Gombrowicza

Antoni Zając

Świadectwo anomii/anomia świadectwa – Św. Paweł Leo Lipskiego

Michał Dudek

Opowieść o anomii – anomia o-powieści. O Xiędzu Fauście Tadeusza Micińskiego

 

15:30-16:00 Dyskusja

16:00-16:15 Przerwa kawowa

 

16:15-17:15

Łukasz Musiał

Robert Walser: wyjątek od reguły

Adam Lipszyc

Ujadanie świata. Stan wyjątkowy w Mrozie Thomasa Bernharda

Katarzyna Bojarska

Kobiecość – stan wyjątkowy

 

17:15-17:45 Dyskusja

 

12 grudnia 2017 r.

12:00-13:00: Wykład

Andrzej Leder

Literatura a filozofia. Drogi myślenia stanu wyjątkowego

 

13:00-13:30 Dyskusja

13:30-13:45 Przerwa kawowa

 

13:45-15:05

Przemysław Czapliński

Próba wyjaśnienia, dlaczego wszystkie drogi prowadzą dziś do stanu wyjątkowego

Zbigniew Jazienicki

Polska, która nadchodzi. Jarosław Marek Rymkiewicz i modalności wspólnoty

Michał Krzykawski

Bataille i Marks. Błękit nieba pod flagą biało-czerwoną

Łukasz Żurek

Wyjątkowość stanu literatury, stan wyjątkowy filologii – Parnicki Szymutki

 

15:05-15:45 Dyskusja

15:45-16:00 Przerwa kawowa

 

16:00-16:40

Wojciech Michera

Ta deina, ta thaumata. Dwa greckie przykłady wyjątkowości człowieka

Paweł Szypowski

Nazywanie zwierząt i Arka Noego. Przestrzeń Biblii jako scena polowań

 

16:40-17:00 Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie obrad

Reklamy